Særligt sensitive børn og unge

 


Flere og flere børn og unge viser i dag tegn at være særligt sensitive. Følsomme, forsigtige, indadvendte, tilbageholdende, sky. De bliver trætte, mutte, nervøse, utrygge og måske endda kede af det.

Børn og unge, der har det sådan, viser sig ofte at være sensitive eller ligefrem særligt spirituelt åbne. Deres reaktioner omverden som sensitive børn og unge resulterer i gener for dem selv. Desuden kan disse reaktioner tolkes som eksempelvis sygdom, fejlernæring, asocial, utilpasset, indlæringssvag, skrøbelig eller krævende.

Som healer og terapeut ligger det mig sinde at undgå, at særligt sensitive og spirituelt åbne børn bliver ”misforstået”.

Med disse børn og unge bruger jeg både healing og samtaleterapi for at hjælpe dem til at genoprette deres naturlige balance. Ved samme lejlighed tager jeg gerne en samtale med jer forældre om hverdagen og forskellige muligheder for at gøre barnets/den unges liv lettere.